Uvjeti korištenja

  1. Uvod

Dobro došli na UM stranice. Ovi uvjeti korištenja predstavljaju dogovor između UM – UM Zagreb (“kompanija” ili “mi”) i bilo kojeg korisnika (“ti” ili  “korisnik”) kojim se uređuju uvjeti korištenja UM stranice. Korištenjem ovih stranica pristajete na uvjete korištenja.

Imamo diskrecijsko pravo modificirati ovaj dogovor bez obavještenja. „Zadnje izmjene“ bisu obavijest o tome jesu li i kada uvedene izmjene. Daljnjim korištenjem pristajete na uvedene izmjene. Stoga, prije korištenja stranica pročitajte uvjete korištenja

  1. Privatnost

Izjava o privatnosti dio je ovog ugovora. Molimo pažljivo pročitajte izjavu o privatnosti. Korištenjem stranica pristajete na njih i time nam omogućujete da koristimo informacije o korištenju stranica ili bilo kojih drugih osobnih informacija koje ste nam dali u skladu sa izjavom o privatnosti.

III. Autorsko pravo; Zaštitni znak

Priznajete da su svi materijali na stranici, uključujući dizajn, grafiku, tekst, zvuk, slike , software i drugo („kolektivni materijal“) vlasništvo kompanije, zaštićeni od strane Republike Hrvatske i drugih međunarodnih zakona za zaštitu autorski prava

  1. Linkovi na internetske stranice trećih strana

Ti linkovi su vam omogućeni samo kao pogodnost. Ako ih koristite, napuštate ovu stranicu. Kompanija ne kontrolira te druge stranice. Te linkove ćete koristiti na vlastiti rizik. Savjetovano vam je da te stranice mogu sadržavati materijale ili informacije koje nekima mogu biti neprimjerene.  Kompanija nije odgovorna za te sadržaje, kao ni za akcije koje poduzimate korištenjem linkova.

  1. Ograničenje odgovornosti

UPOZNATI STE SA:

VAŠA UPOTREBA STRANICA JE NA VLASTITI RIZIK. KOMPANIJA, NJEZINE PODRUŽNICE I ZAPOSLENICI NE SNOSE ODGOVORNOST.

OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAPOMENUTO, KOMPANIJA I NJEZINE PODRUŽNICE NE JAMČE DA ĆE STRANICA ODGOVARATI VAŠIM  ZAHTJEVIMA, DA ĆE PREGLEDAVANJE STRANICE BITI BEZ GREŠKE I PREKIDA, DA SU REZULTATI PREGLEDAVANJA STRANICA TOČNI ILI POUZDANI, DA ĆE KVALITETA STRANICA ODGOVARATI VAŠIM OČEKIVANJIMA, NITI DA ĆE EVENTUALNE POGREŠKE BITI ISPRAVLJENE. SVE AKCIJE PODUZETE KORIŠTENJEM OVIH STRANICA PODUZIMATE NA VLASTITU ODGOVORNOST.

KOMPANIJA I PODRUŽNICE NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU UPOTREBOM STRANICA.

  1. Obeštećenje

Pristajete na obeštećenje Kompanije za štetu nastalu korištenjem stranica.

VII. Uvjeti korištenja

Ako omogućite infomacije na ovoj stranici jamčite za njihovu točnost. Ako kompanija utvrdi da informacije nisu točne ima pravo ograničiti ili onemogućiti vam pristup stranicama.

Pristajete na to da ćete stranice koristiti samo za legalne svrhe i da nećete preko ove stranice iskazivati govor mržnje, uvrede i slično.

Ovaj dogovor je valjan dok ga ne prekine kompanija ili korisnik. Korisnik ga može prekinuti nekorištenjem stranica. Kompanija može prekinuti dogovor bez obavijesti. Ako se ogriješite o dogovor morate što prije uništiti materijale koje ste pribavili korištenjem stranica.

VIII.Pravila za promocije

Promocije se provode prema posebnim pravilima koja će biti objavljena i koja trebate pročitati.

  1. Jurisdikcija

Ovaj je dogovor nastao prema zakonu države Hrvatske i bit će proveden prema pravu te države.

Ako imate pitanja odgovore saznajte preko linka: info@universalmedia.hr.